Aktualnoci (2013 rok)2013-12-23

25 listopada 2013 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszcz otrzymao

Certyfikat "Szpital bez blu".

Certyfikat ten przyznawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Blu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgw Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, ktre zainicjoway program "Szpital bez blu".

Tym samym znalelimy si w gronie Szpitali, ktre przyczyniaj si do podniesienia jakoci umierzania blu pooperacyjnego. Waciwe umierzanie blu po zabiegach wpywa na zmniejszenie czstoci wystpowania przetrwaego blu pooperacyjnego, ktry stanowi powany problem ekonomiczny i spoeczny.

Dodatkow korzyci z uzyskania Certyfikatu jest redukcja kosztw hospitalizacji pacjentw dziki zmniejszeniu czstoci wystpowania powika pooperacyjnych oraz wczeniejszemu wypisowi ze szpitala.

Uzyskanie przez Szpital certyfikatu "Szpital bez blu" jest wan informacj dla pacjenta, e w naszym Szpitalu umierzanie blu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyszym poziomie, co przekada si na podniesienie satysfakcji z caego procesu leczenia.

CERTYFIKAT "Szpital bez blu"
2013-12-17

W dniach 24-25 padziernika 2013 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy zostay przeprowadzone:

- audyt nadzoru dotyczcy Systemu Zarzdzania Jakoci wedug normy PN-EN ISO 9001 : 2009 w zakresie "Rozpoznawanie i leczenie grulicy, ostrych i przewlekych schorze
w obrbie klatki piersiowej, rehabilitacji oddechowej i oglnoustrojowej oraz profilaktyki" oraz

- recertyfikacja systemu HACCP wedug normy Codex Alimentarius w zakresie "Produkcja
i dystrybucja posikw".

Wyniki audytu wykazay, e ustanowione i wdroone Systemy Zarzdzania Jakoci oraz HACCP zostay w Szpitalu ugruntowane, s skutecznie realizowane i na bieco doskonalone.

W zwizku z powyszym Jednostka Certyfikujc TUV NORD podja decyzj o utrzymaniu wanoci Certyfikatw dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

CERTYFIKAT HACCP

2013-10-03

Oferta pracy dla lekarzy specjalistw


2013-09-26

Europejski Dzie Eks-Palacza

Wicej...26 wrzenia 2013 obchodzimy po raz pierwszy
Europejski Dzie Eks-Palacza

W ramach obchodw "Dnia Eks-palacza" znane osoby w caej Europie zjednoczyy si, aby pogratulowa 400 tysicom bohaterw, ktrzy rzucili palenie dziki kampanii Komisji Europejskiej "Eks-palacze. Nic ich nie zatrzyma".

Jest to pierwszy w Europie dzie promocji zdrowia, ktrego celem jest uhonorowanie osigni byych palaczy tytoniu. Komisja Europejska wyraa nadziej, e ponad 400 tysicy osb (w Polsce ponad 20 tysicy), ktre w ramach kampanii "Eks-palacze. Nic ich nie zatrzyma" rzuciy palenie dziki bezpatnemu narzdziu iCoach, zainspiruje tysice innych do rozstania si z naogiem.

Kampani, pod auspicjami Komisji Europejskiej, rozpoczto w czerwcu 2011, a jej celem byo zainspirowanie caego pokolenia mczyzn i kobiet do trwaego zerwania z naogiem tytoniowym. Od tego czasu prawie 400 tysicy osb zarejestrowao si na stronie www.stopsmokingcoach.eu i skorzystao z platformy internetowej iCoach, pomagajcej w porzucenie palenia. Aktywnym parterem kampanii w Polsce jest Polskie Towarzystwo Chorb Puc.

Dyrekcja i pulmonolodzy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii gratuluj wszystkim Eks-Palaczom, ktrym udao si rzuci palenie i zachcaj swoich pacjentw, ktrzy planuj porzucenie naogu do skorzystania z pomocy internetowego bezpatnego narzdzia iCoach. Profesjonalizm i wielostronno tego narzdzia, na pewno zachci wielu z pacjentw do podjcia decyzji o zaprzestaniu palenia i pomoe w osigniciu sukcesu.

Aby uzyska pen informacj o obchodach Europejskiego Dnia Eks-Palacza zachcamy do wejcia na stron www.exsmokers.eu, strona w jzyku angielskim, naley wej w rozszerzenie przy znaczku UK, jednym z dostpnych jest jzyk polski.

Gwiazdy muzyki i sportu wspieraj pierwszy Europejski "DZIE EKS-PALACZA" - czytaj.

http://www.exsmokers.eu/dayoftheexsmokers/pl-pl/


2013-09-04

(Anonimowa) ankieta kierowana do kierowcw na temat dowiadcze zwizanych
z zasypianiem za kierownicWicej...

Szanowni Pastwo!

Uprzejmie prosimy o udzia w badaniu ankietowym prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Bada nad Snem w ramach europejskiego projektu pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Bada nad Snem.

Wyniki badania zostan przedstawione w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniu 15 padziernika 2013 roku.

Badanie kierowane jest do osb prowadzcych samochd i dotyczy dowiadcze zwizanych z sennoci za kierownic.

Ankieta jest anonimowa i skada si z 20 pyta.

By wypeni ankiet prosimy wej na adres: http://www.esrs.eu/sleepstudy.html, a nastpnie na PL-POLSKI

Serdecznie dzikujemy za udzia w badaniu i czas powicony na wypenienie ankiety.

Badanie umoliwi nam ocen jak duym problemem jest senno i zasypianie za kierownic w Polsce i w innych krajach europejskich.

Zachcamy do przekazania proby o wypenienie ankiety internetowej Pastwa wsppracownikom, rodzinie i znajomym, znajomym kierowcom.


W imieniu Zarzdu Polskiego Towarzystwa Bada nad Snem

Dr n. med. Magorzata Czajkowska-Malinowska


2013-07-17

Wynik postpowania konkursowego na stanowisko

Zastpcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy2013-06-07

Owiadczenie
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii2013-05-07

Poegnanie pracownika szpitala dr Bogusawa Doroszewskiego

Wicej...


Z alem zawiadamiamy,

e w dniu 3 maja 2013 r.

niosc pomoc pacjentom

zgin mierci tragiczn


.P.

DOKTOR BOGUSAW DOROSZEWSKIGboko zasmuceni egnamy

wspaniaego koleg

i lekarza oddanego chorym                Dyrekcja i Pracownicy

Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyMsza wita w intencji zmarego odbdzie si 9 maja 2013 r. o godz. 14.00 w kaplicy Szpitala przy ul. Seminaryjnej 1.2013-03-22

24 marca
wiatowy Dzie Grulicy

Wicej...

24 marca wiatowy Dzie Grulicy

"Grulica stary wrg, nowe wyzwania."wiatowy Dzie Grulicy obchodzony jest w rocznic odkrycia przez Roberta Kocha bakterii odpowiedzialnych za t chorob. Uczony przedstawi wyniki swoich bada nad prtkiem 24 marca 1882 r. W biecym roku Dzie ten jest obchodzony pod hasem: Uchro mnie przed grulic.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy kontynuuje tradycje pionu przeciwgruliczego i zapewnia chorym kompleksow diagnostyk i leczenie w oparciu o Szpital przy ul. Seminaryjnej i Oddzia Leczenia Grulicy w Smukale. Wojewdzka Przychodnia Grulicy i Chorb Puc, funkcjonujc w strukturach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, wsppracuje z poradniami, ktre powstay z przeksztacenia dawnych poradni przeciwgruliczych (z reguy szczebla powiatowego), zapewnia cigo opieki chorym wypisywanym z Oddziau Leczenia Grulicy. Wobec braku rejonizacji, pacjenci z caego wojewdztwa chtnie kontynuuj leczenie w Bydgoszczy.2013-02-11

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH DLA PACJENTW I PRACOWNIKW CENTRUM
ZWIZANYCH Z ROZBUDOW SZPITALA


copyright © KPCP Bydgoszcz 2012